Miejscowość Opis Lista pochowanych
Sławuta Polski cmentarz w Sławucie Cmentarz jest położony wewnątrz centralnego targu miejskiego, w południowej części miasta. Do południowej części targu przylegają ulice Kuzowkowa i Plac Rynkowy, od strony których można trafić na cmentarz. Nekropolia nie jest czynna już od 70 lat. Dotarcie na cmentarz jest utrudnione także ze względu na to, że jest on ze wszystkich stron... Lista pochowanych
Zasław Zasław. Cmentarz polski Nr 1 (Zasław Stare miasto).   Cmentarz jest położony w północno-zachodniej części starego miasta wzdłuż ul. Ostrogskiej, przy wylocie na Ostróg. W odległości 1 km od cmentarza znajdują się potężne XVI-wieczne mury zamku i kościoła, sięgające wysokości 40 m. Wspomniany zespół architektoniczny nieczynny i powoli popada w ruinę. Brama... Lista pochowanych
Zasław stary cmentarz Zasław. Cmentarz polski Nr 2 (Nowy Zasław). Cmentarz położony we wschodniej części miasta, w miejscu skrzyżowania dróg, prowadzących do Sławuty i Szepetówki, od którego się zaczyna współczesna centralna ulica miasta – ulica Niepodległości. Cmentarz jest dobrze oczyszczony. Posiada nowy mur z dwóch stron i dwie nowe bramy. Centralna brama jest wyposażona w elementy,... Lista pochowanych
Żwaniec Polski cmentarz w Żwańcu Żeby dotrzeć do starego polskiego cmentarza w Żwańcu trzeba za przystankiem autobusowym obok tablicy z napisem „Гринчук-12” skręcić z głównej trasy w kierunku wsi. Po krótkim czasie droga zmieni się w drogę polną i na rozdrożu za Żwańcem pojechać nadół – w kierunku rzeki. Wkrótce oczom ukaże się malowniczy zabytkowy cmentarz... Lista pochowanych
Maków ... Lista pochowanych
Janów Polski cmentarz w Janowie Cmentarzem w Janowie (dzisiaj Iwanów rejonu kalinowskiego obwodu winnickiego) opiekuje się zastępca przewodniczącego rady wiejskiej Igor Łanowyj. W lipcu 2019 roku pracowała tu grupa wolontariuszy z Polski w ramach Akcji “Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Wolontariuszy wówczas odwiedził wicekanclerz Senatu RP oraz szef Instytutu Polskiego w... Lista pochowanych
Międzybóż Polski cmentarz w Międzybożu (obwód chmielnicki) Resztki starego polskiego cmentarza w Międzyborzu można odnaleźć niedaleko kaplicy-rotundy przy ulicy Czkałowa. Nekropolia jest usytuowana na wylocie z Międzyboża do Jarosławki. Zniszczone fragmenty blisko 20 nagrobków można odnaleźć w krzakach na przestrzeni około 5 ha. Częściowo czytelne, do których udało się dotrzeć... Lista pochowanych
Peczara Polski cmentarz w Peczarze Cmentarzem we wsi Peczara (rej. tulczyński, obw. winnicki) opiekuje się starosta wspólnoty lokalnego kościoła Szataluk Grzegorz. Wieś Peczora, jeszcze 300 lat temu była równoznacznym Bracławiu centrum administracyjnym i kulturalnym Wschodniego Podola. Znajduje się w odległości 20 km od Niemirowa w kierunku zachodnim, na drodze prowadzącej do Mohylowa... Lista pochowanych
Samhorodek Cmentarz polski w Samgródku (rej. koziatyński, obw. winnicki) Cmentarzem opiekują się aktywistka lokalnej społeczności polskiej pani Irena (panieńskie Gajewska) Cyplowa oraz nauczyciel historii miejscowej szkoły Nela Gajewska. Obydwie wyżej wymienione panie mieszkają w pobliżu cmentarza i są siostrami. Z kolei pani Ludmiła Mykytiuk kilka lat z rzędu przyjmuje grupy wolontariuszy... Lista pochowanych
Zamiechów Dawny cmentarz katolicki w Zamiechowie (rejon nowouszycki, obw. chmielnicki). Dawny polski cmentarz, z ostatnim pochówkiem sprzed ponad stu lat we wsi Zamiechów, znajduje się na jej południowo-zachodnim skraju obok czynnego prawosławnego cmentarza. Przy zejściu ulicą w dół, na odległości 200 metrów, znajduje się dobrze zachowany kościół, majestatyczny pod względem wielkości... Lista pochowanych
Snitków Polski cmentarz w Snitkowie (rejon murowano-kuryłowiecki w obwodu winnickim) Zabytkowy polski cmentarz w Snitkowie znajduje się na południowym skraju tej miejscowości od strony Kotiużan, na odległości 18 km od stacji kolejowej. Stacja Kotiużany znajduje się na trasie pociągu podmiejskiego Żmerynka - Mochylów-Podolski, czas dojazdu od węzłowej stacji Żmerynka - 1 godzina 50... Lista pochowanych
Aleksandrówka Polski cmentarz w Aleksandrówce Polski Cmentarz w Aleksandrówce (w rejonie starosieniawskim obwodu chmielnickiego) znajduje się obok starej drogi z Pilawy do Starokonstantynowa, na granicy dwóch rejonów administracyjnych w odległości 25 km od Starej Sieniawy i 25 km od Starokonstantynowa. Połączenia autobusowego z Aleksandrówką nie ma w ogóle, najbliższa miejscowość z... Lista pochowanych
Wierzbowiec Stary polski cmentarz w Wierzbowcu w obwodzie winnickim Miejscowość Wierzbowiec położona jest w południowo-zachodniej części rejonu murowano-kuryłowieckiego w obwodzie winnickim, na granicy z obwodem chmielnickim. Osada znajduje się na odległości 10 km od rzeki Dniestr, od południa dzielającej ten rejon od Mołdawii. Sprzyjająca lokalizacja przy starym szlaku, mniej... Lista pochowanych
Korzec Cmentarz polski w Korcu obwodu równieńskiego. Korzec jest znany z Latopisu Ipatiewskiego pod rokiem 1150 jako Korczesk. Wtedy to było miasteczko na pograniczu księstw kijowskiego i wołyńskiego, ale gdy w 1239 roku książę halicki Daniel zajął Kijów, Korzec przestał być grodem granicznym. W XIV stuleciu Lubart oddał Korzec księciu turowo-pińskiemu Danielu,... Lista pochowanych
Fastów Polski cmentarz w Fastowie.   Osiedle w miejscu współczesnego Fastowa, znanego wcześniej, jak Chwastów, znane jest z czasów Rusi Kijowskiej. Lecz liczni najazdy tatarskie faktycznie jego doszczętnie zniszczyły. Odrodzenie nastąpiło w drugiej połowie wieku XVI, kiedy to katolicki biskup kijowski Józef Wereszczyński uczynił osadę siedzibą biskupów kijowskich. W tymże... Lista pochowanych
Gniewań Stary cmentarz polski w m. Gniewaniu. Cmentarz jest ulokowany na południowo-zachodnim krańcu miasta Gniewania rejonu tywrowskiego obwodu winnickiego, przy drodze z miasteczka Woroszyłówki, przy wyjeździe z Witawy, przedmieścia Gniewania. Ta osada od XVII wieku stanowiła część integralną parafii kościoła rzymsko-katolickiego w Woroszyłówce. Od tamtych czasów była zasiedlona... Lista pochowanych
Gryżyńce Wieś Gryżyńce obwodu winnickiego. Stary cmentarz polski.   Wieś Gryżyńce jest położona o 5 km od śródmieścia miasta Gniewania w kierunku północno-wschodnim. Przy tej samej wyasfaltowanej drodze w kierunku Gryżyniec, przy wyjeździe z Gniewania, przy ul. Leśnej, po prawej stronie, w starym parku, który się przekształcił na las, odnaleziono resztki starego nagrobka, z... Lista pochowanych
Didowszczyzna Cmentarz polski we wsi Didowszczyzna rejonu fastowskiego obwodu kijowskiego. Podanie utrzymuje, że wieś została nazwana Didowszczyzną ze względu na to, że było jako fundusz nadane Ławrze Kijowsko-Pieczarskiej celem utrzymania szpitalu ubogich dziadów (mnichów). W 1597 roku mocą dekretu królewskiego Didowszczyzna była nadana Michałowi Rohozie, unickiemu metropolicie kijowskiemu.... Lista pochowanych
Zińkowce Cmentarz polski w Zińkowcach obwodu chmielnickiego. Obecnie Zińkowce zamieszkują przedstawiciele sześciu wyznań, lecz świątynia jest tylko jedna – kościół rzymsko-katolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. O nim historyk i krajoznawca Eufemiusz Sicyński napisał: „nieduży, kamienny, wybudowany w początkach ubiegłego stulecia przez biskupa kamienieckiego ks. Stefana... Lista pochowanych
Kijów Cmentarz Zwierzyniecki Cmentarz Zwierzyniecki w Kijowie. Cmentarz ma taką nazwę ze względu na dawny Zwierzyniec – miejsce, gdzie za czasów Rusi Kijowskiej książęta mieli własny zwierzyniec (zoo). Znajduje się na wzgórzu, zarośniętym drzewami, między Wąwozem Nawodnickim i Aleją Przyjażni Narodów, nieopodal od gigantycznej radzieckiej rzeźby nad muzeum II Wojny Światowej. To miejsce... Lista pochowanych
Kijów Cmentarz Łukianowski Cmentarz Łukianowski w Kijowie Ponieważ jest to jedna z najstarszych nekropolii kijowskich, grzebano na tym cmentarzu już od 1878 roku. Najpierw stał się on miejscem ostatniego spoczynku dla pacjentów miejscowego szpitalu, a później – głównym miejscem pochówku kijowian. Dlatego, na przykład, jest tu nagrobek matki Nikity Chruszczowa, który, jak wiadomo, pochodził z Ukrainy.... Lista pochowanych
Bracław ... Lista pochowanych