Murafa
Wieś Murafa. Cmentarz polski.

Cmentarz jest odległy od kościoła o 500 m. Czynnikiem, który najbardziej wpłynął na los cmentarza jest to, że osada, przyległa do tej nekropolii, oddawna była ośrodkiem życia gospodarczego i kulturalnego całej okolicy. Pierwszy kościół wraz z klastorem dla oo. Dominikanów został ufundowany przez Jadwigę z Jazłowieckich Bełżecką, córkę hetmana wielkiego koronnego Jerzego Jazłowieckiego w 1627 roku. Kościół zaś instniejący współcześnie został wzniesiony w 1781 roku kosztem Joachima Karola Potockiego, aktywnego działacza Konfederacji Barskiej, właściciela Murafy. Przy tym kościele pełnili posługę duszpasterską wybitni obrońcy wiary katolickiej, walczący z rezimem komunistycznym na tym terenie: ks. Wojciech Darzycki (1953-1957), ks. Antoni Chomicki (1961-1993). Grób ks. A. Chomickiego znajduje się na miejscowym cmentarzu łacińskim (patrz schemat). Wsparcie wielostronne państwa polskiego oraz potężna lokalna wspólnota polska są decydującymi czynnikami dobrego stanu zachowania nekropolii o powierzchni 12,5 ha. Znajduje się tu kaplica cmentarna, w bardzo dobrym stanie. Prawie zewsząd okala cmentarz wysoki mur kamienny, w dobrym stanie zachowania. Dozorcą cmentarza na zasadach odpłatnych jest pan Andrzej Grześków (tel. kom. + 38 068 51 39 316), rodzice i dziadkowie którego są aktywnymi działaczami miejscowej wspóltony parafialnej. W ściany kościoła są wmontowane 5 płyt nagrobkowych, upamiętniających wybitnych Polaków, wraz z fundatorem świątyni (patrz zdjęcia). Lepszym jest stan zachowania epitafiów na płytach, wmontowanych w ściany wewnątrz kościoła.
Proboszcz kościoła ks. Paweł Kalinowski. (tel. kom. + 38 097 662 70 69).

Sprawozdanie przygotował Igor Płahotniuk, opracowanie tekstu – Walery Franczuk