Tarasowka
Wieś Tarasówka, rejon żmeryński, obwód winnicki. Cmentarz polski.

W XVIII-XIX wieku wspomniana miejscowość była ośrodkiem życia publicznego społeczności wyznania katolickiego okolicznych wsi, wielu przedstawicieli której deklarowali przynależność do narodu polskiego. Znajduje się w odległośći 18 km na południe od stacji kolejowej Żmerynka i 7 km od podobnej stacji w Jaroszynce. Odległość od drogi kolejowej wynosi 5 km. Cmentarz katolicki jest usytuowany w odległości 2 km od centrum wsi, w kierunku stacji kolejowej Jaroszenka, znajdującej się we wsi Pieńkówka.
Na terenie cmentarza w dobrym stanie przetrwały gmachy kapliczki i osobno stojącej dwukondygnacyjnej dzwonnicy (patrz schemat i foto). Z dwuch stron (od bramy wejściowej i od drogi, prowadzącej do stacji Jaroszenka) cmentarz okala ceglany mur.
Dookoła kapliczki znajdują się prawie zupełnie zniszczone pomniki nagrobne i grobowce polskich rodzin szlacheckich – Torczewskich, Badaszewskich, Sokolińskich, Hanickich, Zarembów. Napisy na wspomnianych grobach udaje się odczytać z trudnością i po krótkim czasie one zupełnie ulegną zniszczeniu. Większa część cmentarza, przeważnie od strony drogi, prowadzącej do Jaroszenki, jest porośnięta nieprzebytymi zaroślami. W tej części udało się odnaleźć wejścia do kilku krypt (patrz schemat i zdjęcia). Szczególnie należy zwrócić uwagę na olbrzymi kamienny krzyż o wysokości 3 metrów, datowny 1835 rokiem, wieńczący płytę nagrobną, napis na której na razie jeszcze nie udało się odczytać. Na tym zabytku historyczno-kulturalnym, wykonanym z twardego kamienia, jest wyryty cytat z Pisma Świętego. Znajduje się ten krzyż w prawym od wejścia narożniku cmentarza (patrz schemat i zdjęcia).
Opiekę nad cmentarzem sprawuje pani Nina Jurczenko, z d. Dobriańska (tel. kom. jej córki 097 900 84 72).

Sprawozdanie przygotował Płahotniuk Igor, opracowanie tekstu – Walery Franczuk