Szargorod
Szarogród, сmentarz polski

Cmentarz znajduje się niedaleko od centrum, w pobliżu dworca autobusowego. Cechy szczególne cmentarza: dobrze uporządkowany, o sporych rozmiarach (między skrajnymi punktami do 1000 m), cmentarz prawie ze wszystkich stron okala mur kamienny o wysokości od 1,2 do 1,5 m (patrz schemat). Najstarsze zidentyfikowane groby, pochodzące z połowy XIX wieku, są skupione przewaźnie wokól kaplicy. Kaplica, wybudowana w XIX wieku, w dobrym stanie, świeżo wyremontowana. Cały czas są prowadzone prace, skierowane na uporządkowanie cmentarza. Usytuowanie w pobliżu dworca autobusowego, ze strony którego jest położona główna brama wjazdowa, powoduje to, że cmentarz z trzech stron jest opasany przez drogi asfaltowe o dobrym stanie nawierzchni. Brak drzew na kwaterach, pochodzących z XIX wieku, ułatwiający dostęp promieni słonecznych, pozytywnie wpływa na stan zachowania tablic nagrobkowych, gdyż nie niszczy je mech, jak w przypadku z innymi cmentarzami.
W odróżnieniu od innych cmentarzy, wybitna część pomników nagrobkowych należy osobom zamożnym, co jest przyczyną ich nieordynaryjnego architektonicznego i rzeźbiarskiego stylu wykonania.
Należy podkreślić aktywny udział społeczności polskiej w pracach porządkowo-konserwatorskich nad cmentarzem. Sam Szarogród oraz jego okolice oferuje spore możliwości do rozwoju polskiej turystyki „sentymentalnej”.
Proboszcz kościoła parafialnego św. Floriana o. Rafał (tel. kom. 067 2702094).
Osoba odpowiedzialna za całokształt prac porządkowych na cmentarzu pani Stanisława Motyszyna (tel. kom. 096 78 51 452).
Największego wsparcia przy przygotowaniu niniejszego projektu doznano ze strony działaczki miejscowej wspólnoty polskiej pani Neli Szaławińskiej (Szewczuk) (tel. kom. 097 7433535).

Sprawozdanie przygotował Igor Płahotniuk, opracowanie tekstu – Walery Franczuk