Brahiłów
Cmentarz polski w Brahiłowie

Liczba mieszkańców Brahiłowa – 6000 osób. Opiekę nad cmentarzem sprawuje miejscowy proboszcz ks. Józef (tel. kom. +38067 913 4313).
Cmentarz usytuowany na obrzeżu północno-zachodniej części miasta, w odległości 1,5 km od centrum, gdzie znajdują się gmachy kościoła, klasztoru katolickiego oraz administracji władzy miejscowej.
Droga prowadząca na cmentarz jest nowa, wyasfaltowana, o dobrej jakości. Cmentarz posiada ogrodzenie jedynie w południowej części, przylegającej do drogi, która tuż przed bramą wejściową skręca w lewo i kończy się za cmentarzem, na skraju osady. Ogrodzenie ma kształt mocnego muru o wysokości 1,5 m. Od północy i zachodu przylegają kwatery prawosławne. Na zachodzie oddziela je od cmentarza polskiego rów o szerokości 0,2-0,3 m, zaś na północy – wał o wysokości 0,5 m, z przylegającą niegłęboką fosą. W północno-zahodnim rogu cmentarza brak wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy grobami katolickimi a prawosławnymi. (patrz schemat w dodatku).
Od strony północno-wschodniej przylega do cmentarza kwatera o powierzchni 0,5 ha, świeżo przyznana parafii katolickiej, która od wschodu jest oddzielona od reszty terenu wałem o wysokości 0,5 m. W tej kwaterze dokonano już kilka pochówków. Od południa oddziela od roli uprawnej tę kwaterę droga gruntowa, zaś sama działka uprawna styka się po przeciwnej stronie z wałem cmentarza. Kwatera przylegająca do muru i bramy wejściowej stanowi zapewne najdawniejszą część cmentarza. Nie zachowała ona prawie żadnych śladów po dawnych grobach i jest porośnięta wysokimi zaroślami.
Tuż obok, przy bramie wejściowej, stoi kaplica cmentarna, wybudowana w 1818 roku. Jej stan zachowania jest satysfakcjonujący. Widoczne są ślady lekkiego remontu. Dookoła niej znajdują się płyty nagrobne i pomniki, pochodzące z II połowy XIX wieku. W trzech miejscach pod nimi są otwory (0,2-0,3 m), prowadzące do krypt, wymurowanych z cegły. Jeden z takich włazów zachował się w całości, gdyż został przerobiony na piwnicę, służącą do celów gospodarczych. Jest to zejście do grobu rodzinnego, uwieńczonego herbem rodowym przy wejściu. Tuż obok znajduje się płyta memorialna, upamiętniająca żołnierzy polskich (11 szeregowych i 1 oficera), poległych 27 kwietnia 1920 roku w Meżyrowie pod czas boju z bolszewikami. Podobnie do sytuacji z cmentarzem znajdującym się w Barze, pan pułkownik Tadeusz Krząstek (tel. + 48 60 150 728) zadeklarował pomoc przy podjęciu starań o ustalenie tożsamości wszystkich poległych w tym boju żołnierzy polskich.

Sprawozdanie przygotował Igor Płachotniuk, 21.04.16 r.


Польське кладовище в смт. Браїлів ( населення 6 000).Опікується настоятель Юзеф моб.067 913 4313

Кладовище знаходиться на північно-західній околиці в 1,5 км від центра селища, тобто від костьолу, католицького монастиря і адміністративної будівлі  селищної влади. Дорога – нова асфальтова, якісна. Огорожа тільки с південної сторони від дороги, яка перед воротами повертає ліворуч і закінчується за кладовищем на краю поселення. Огорожа- мурований міцний мур висотою 1,5 м. З заходньої  і північної сторони православні поховання, відділені невеликим 0,2м.-0,3м. земляним виступом, а з північної сторони валом h=0,5м. із неглибокою канавою. При чому в півн.- зах. кутку польського кладовища не має чіткого розмежування від православних поховань -  впритул поховання.(див.схему-додаток)

З півн.-сходньої сторони щойно виділена католицькому кладовищу нова ділянка площею 0,5 га., яка на краю з східної сторони завершується валом 0,5м. і тут кілька свіжих поховань. С південної сторони цю нову ділянку від обробленого поля відділяє грунтова дорога, а оброблене поле впирається з іншого боку в вал знову католицького кладовища. Ця ділянка кладовища зі сторони  муру і вхідних воріт очевидно є найдавнішою – майже ніяких слідів від могил не збереглось і заросла непролазними хащами. Тут же поруч, біля воріт знаходиться капличка 1818 року в задовільному стані, дещо відремонтована і навколо надгробні плити і пам’ятники 2 половини і середини 19 ст. В трьох місцях під ними є отвори (20-30 см.) в підземні склепіння, всередині вимуровані цеглою.Один такий вхід цілком зберігся ( бо з нього перетворили в господарський підвал) - вхід в родове склепіння з стугеньками і родовим гербом при вході. Тут же поруч знаходиться меморіальна надгробна плита загиблим польським воякам ( 11 солдатам і 1 офіцеру) 27 квітня 1920 року в Межирові  в бою проти російських комуно-більшовиків.Так само, як і в ситуації щодо Бару, є можливість через пана полковника Tadeusz Krząstek (+48 601 150 728) встановити всі особи загиблих польських вояків.

Звіт склав Ігор Плахотнюк, 21.04.16 р.