Antoniny
Polskie cmentarze w Antoninach

Antoniny.

Najstarszy cmentarz jest położony w odległości 2,5 km na południe od Antonin, 100 m od drogowskazu „Teofipól 31 km”, na skrzyżowaniu drogi Chmielnicki-Sławuta w kierunku Antonin. Drugi cmentarz nazywany w Antoninach centralnym, znajduje się w północnej części miasteczka, przy wyjeździe w kierunku Zasławia i dalej Sławuty.

Na pierwszym dawnym cmentarzu zachował się unikatowy zespół łuku wejściowego i kaplica, pochodząca z czasów I Rzeczypospolitej, wymagające natychmiastowej renowacji i wzmocnienia (patrz schemat i zdjęcie). Niestety, wszystkie groby i prawie wszystkie płyty nagrobne w 1970 r. uległy zniszczeniu, dokonanemu przez spycharkę. O tym wiadomo z relacji dozorcy cmentarza i jego mamy. Obecnie da się odnaleźć jedynie otwory, prowadzące do krypt kogoś z rodziny książąt Sanguszków i ich otoczenia, wywodzącego się ze stanu szlacheckiego. (patrz Вікторія Колесник, Відомі поляки Вінниччини, біографічний словник, стор. 657-660). Jest rzeczą interesującą, że dawno na cmentarzu od dawna zamkniętym, da się spotkać pojedyncze pochówki z czasów Ukrainy niepodległej – grób Kochanowskiej J. S. (1930-2000). Najprawdopodobniej, są to potomkowie pochowanych w tym miejscu Polaków. Ten temat jest jeszcze do zbadania. Na drugim cmentarzu, położonym w samych Antoninach, w lewym położonym najdalej od wejścia narożniku, zachowało się około 15 pomników nagrobnych, wykonanych w tradycjach polskich. Niestety, da się odczytać epitafia tylko na połowie z nich. Największe dwa są podpisane po rosyjsku, aczkolwiek nazwiska na nich upamiętnione są ewidentnie polskie. Poza tymi dwoma wielotonowymi pomnikami u reszty są skute szczyty i da się dostrzec, że są one nieco przesunięte ze swoich miejsc (patrz schemat i zdjęcie).

Смт. Антоніни (Antoniny) польське католицьке кладовище.
Селище Антоніни розташоване на північному краю Красилівського району за 70 км. на північ від обласного центру Хмельницький (Płoskirów). У звітах по Антонінах відображена інформація по двох кладовищах. Найдавніше, що розташоване за 2,5 км. на південь від Антонін і за сто метрів від дорожного вказівника «Теофіполь 31км» - тобто на перехресті автодороги Хмельницький-Славута в сторону Антонін. Друге кладовище або як його називають в Антонінах – центральне, знаходиться в північній частині селища Антоніни при виїзді на Ізяслав і далі на Славуту. Упорядник обох кладовищ Леонід (Олексій) Щигольков моб.098 726 55 22 ( по мамі Метельський, його мама Фелікса Пьотрівна Метельська 81 рік, проживає в Антонінах, змушена була змінити сину прізвище та ім’я, оберігаючись від переслідування. Пані Фелікса нині має чудову пам’ять і важливу історичну інформацію).
На першому давньому кладовищі збереглися унікальний комплекс вхідної арки і часовня  часів першої Речі Посполитої, які потребують негайного укріплення (див. схему і фото). На жаль, всі могили і майже всі надгробні пам’ятники у 1970рр. були знищені бульдозером і грейдером за свідченням місцевих жителів, зокрема упорядника кладовища та його мами. Збереглися лише отвори у підземелля надгробних комплексів когось з родини князів Сангушко та його шляхетного оточення (див.  Вікторія Колесник, Відомі поляки Вінниччини, біографічний словник,стор.657-660). Цікаво,що на давно закритому кладовищі є поодинокі  поховання часів незалежної України, зокрема Кохановської Є.С.(1930 – 2000) - з великою імовірністю, що це нащадки похованих тут поляків-ця тема чекає  свого дослідження. На другому кладовищі, що в самих Антонінах, в лівому дальному кутку від входу, збереглось до 15 надгробних пам’ятників в польських традиціях. На жаль, читаються лише половина з них, а два найбільших з російськими літерами, хоча з польськими прізвищами. Крім цих двох багатотонних у всіх інших тут збиті верхні частини і помітно, що вони зрушені зі своїх місць (див.схему і фото). Огорожа є по всьому периметру з металевої сітки висотою 1,5 м. Кладовище діюче – з правої сторони від центрального входу сучасні поховання католиків і православних. По причині віддаленості від селища давнього польського католицького кладовища майже всі хрещені в костелі надають перевагу цьому центральному.
6-7 серпня 2018 звіт склав Ігор Плахотнюк-Ягіч