Snitków

Polski cmentarz w Snitkowie (rejon murowano-kuryłowiecki w obwodu winnickim)

Zabytkowy polski cmentarz w Snitkowie znajduje się na południowym skraju tej miejscowości od strony Kotiużan, na odległości 18 km od stacji kolejowej.

Stacja Kotiużany znajduje się na trasie pociągu podmiejskiego Żmerynka - Mochylów-Podolski, czas dojazdu od węzłowej stacji Żmerynka - 1 godzina 50 minut; odległość od drogi Winnica - Mochylów-Podolski-5 km.

Biorąc pod uwagę to, że w XVIII-XIX w. osada Snitków była ważnym ośrodkiem życia administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego powiatów lityńskiego i mochylowskiego, główną cechą cmentarza jest duża ilość majestatycznych pod względem wielkości i architektury pomników nagrobnych miejscowej arystokracji - książąt, hrabiów, szlachty (ogółem zachowało się 30, z czego niestety udało się zidentyfikować zaledwie połowę).

Wśród nich wyróżnia się pomnik (po lewej stronie tuż przy bramie wejściowej, wysokości około 10 metrów i do 4 m w podstawie) w postaci kilku sześcianów umieszczonych jeden na drugim, z rzeźbą i pucharem w górnej części, marszałkowi dwóch powiatów J.Krasowskiemu (Zwłoki  Józefa Krasowskiego 1782-1859) (patrz schemat). Szczególną cechą cmentarza jest spora część (mianowicie 10) masywnych krzyży typu łacińskiego (pionowa część jest istotnie dłuższa niż pozioma) o wysokości od 2 do 3 metrów, a także okazałych krzyży typu orderowego (z rozszerzeniem na krawędziach). W przeciwieństwie do cmentarzy na północny Wołynia, jest znacznie mniej nagrobków w postaci drzewa genealogicznego (łącznie 2, w tym Marja z KRZYWICKICH BOUDA). Po prawej stronie bramy centralnej nagrobki są zwarcie zgromadzone przy drodze, a stuletnie drzewa ścisnęły je i pochyliły.

W centralnej części cmentarza po prawej stronie umieszczono tablicę pamiątkową od społeczności polskiego miasta Legnica (LEGNICA) datowaną 2017 r. (patrz schemat). Kilka lat z rzędu wolontariusze z Legnicy pracują nad oczyszczeniem cmentarza i renowacją napisów - wykonano ogromną pracę pod względem objętości i znaczenia. Inskrypcje  mieszkańców miasta Legnicy są wykonane w dwóch językach. Wieńczy tablicę pamiątkową wysoki (do 7 metrów) drewniany krzyż z krucyfiksem. Na przeciwległej stronie od bramy wejściowej przy centralnej alei cmentarza znajduje się odrestaurowana kaplica, która dziś pełni dwie funkcje-kaplicy i kościóła. Istotnie, że zachowała się zewnętrzna forma budowli z czterema eleganckimi wieżami w stylu późnego renesansu. Granice cmentarza ustaldokładnie nie jest możliwe z powodu braku ogrodzenia, brama istnieje tylko od strony drogi.

Sprawozdanie we wrześniu 2019 r. sporządził Igor Płachotniuk

с.Снітків Муровано-Курилівецького району Вінницької обл.,  старовинне польське кладовище.

Польське старовинне кладовище знаходиться на південній околиці Сніткова зі сторони Катюжани за 18 км. від залізничної станції Катюжани. Станція Катюжани розташована на маршруті пригороднього поїзда Жмеринка-Могилів-Подільський на відстані в часі 1година 50 хвилин від вузлової станції Жмеринка та за 5км. від дороги Вінниця - Могилів-Подільський.

Головною особливістю кладовища є те, що у 18-19 ст. поселення Снітків було важливим центром адміністративного, економічного і культурного життя Літинського і Могилів-Под. повітів, що позначилось багатьма величними за розмірами і архітектурою надгробними пам’ятниками місцевої знаті – князів, графів, шляхти(всього збереглось 30, з них вдалося ідентифікувати половину). Серед них виділяється ( відразу біля центральних воріт ліворуч) у формі кількох кубів один на одному, висотою бл.10 метрів і до 4 м. в основі зі скульптурою і чашею у верхній частині - маршалкові двох повітів Красовскому Юзефу (zwłoki Józefa Krasowskiego 1782-1859) (див. схему). Також характерною особливістю кладовища є значна частина (10) масивних  хрестів латинського типу ( несуча сторона довша за інші сторони), висотою від 2 до 3 метрів, а також масивні хрести орденського типу (з розширенням до країв). На відміну  від кладовищ північної Волині значно менше у вигляді родового дерева ( всього 2, в т.ч. Marja z KRZYWICKICH BOUDA).Праворуч від центральних воріт  скупчення пам’ятників ,що  майже впритул до дороги а близькість столітніх дерев потіснила та наклонило їх.

В середній частині кладовища праворуч меморіальна дошка від громади польського міста Легница (LEGNICA) датована 2017р. (див.схему). Кілька років поспіль волонтери з Легніци працюють над розчищенням кладовища  і реставрацією надписів-виконана величезна за обсягом і важливістю праця. Надписи від спільноти міста Легніца на двух мовах. Увінчує меморіальну дошку високий (до 7 метрів) дерев’яний хрест з розпяттям.  На протилежній стороні від центральних воріт прямо по центральній алеї кладовища відреставрована часовня –  це бувша часовня, що сьогодні поєднує  дві функції – часовні та костелу. Важливим є те, що збереглась зовнішня форма будівлі з 4(чотирма) елегантними вежами у стилі пізнього ренесансу. Межі кладовища встановити точно вже не можливо, огорожа відсутня, тільки є брама від дороги.

13-14.09.2019. Звіт склав Ігор Плахотнюк