Chmielnik
Polski cmentarz w Chmielniku

Polski cmentarz w Chmielniku mieści się na północ od centrum miasta, w odległości 1,5 km od kościoła, pośrodku dzielnicy o natężonym ruchu pieszym i samochodowym, dlatego więc od trzech stron otacza go przejezdna, zaasfaltowana droga (patrz schemat).
Cmentarz można umownie podzielić na dwie połowy – katolicką i prawosławną. Na taki podział w przeszłości wskazują pozostałości po fosie i wale, które można zaobserwować w północnej części cmentarza. Większa część terenu cmentarza jest mocno zarośnięta trudnymi do przejścia bądź wogóle nie dającymi możliwość przejścia krzakami ciernistymi.
Tylko od centralnej, przejezdnej ulicy, gdzie znajduje się centralna brama wejściowa wraz z memoriałem, upamiętniającym poległych żołnierzy Armii Czerwonej, za którym zaczyna się część prawosławna cmentarza, teren jest oczyszczony z zarośli i lepiej uporządkowany.
Cechą charakterystyczną nekropolii w Chmielnku jest stosunkowo niewielka część otwartej przestrzeni oraz „wysepki” wolne od nieprzebytych zarośli. Ze słów miejscowego proboszcza ks. Jarosława Rudego (tel. kom. +38 067 208 11 60) i p. Wasyla Galczewskiego, działacza lokalnej wspólnoty polskiej (tel. kom. +38 067 262 30 93) wynika, że cmentarz już kilka razy był oficjalnie zamykany. Mimo to, dotychczas odbywają się na nim pogrzeby i świadkiem jednego z nich został autor sprawozdania – pochówku dokonano w sektorze katolickim, od strony, gdzie mniej jest zarośli i brakuje bramy wejściowej, którą zastępuje nieogrodzone przejście.
Wśród najgęstszych i najwyższych zarośli katolickiego sektoru cmentarza zachowały się ściany kaplicy, w których znajdują się głębokie na 3 metry otwory, prowadzące do krypty. Kilka takich otworów można zaobserwować również w pobliżu ruin kaplicy. Szczególnie masywnymi kształtami wyróżniają się płyty nagrobkowe, wieńczące pokaźny kopiec (jedna z płyt wykonana z marmuru o odcieniu granatowym, wierzch której ma kształt stożka). U podstawy kopca znajduje się otwór, prowadzący do obmurowanej krypty. W odległości 30-40 m od kopca, w kierunku południowym, w gęstych zaroślach, znajdują się 4 potężne płyty nagrobkowe, o wadze kilku ton każda. Na jednej z nich widnieje napis w języku polskim „Hrabiemu Witowskiemu, wybitnemu poecie i pisarzowi” (patrz schemat).
Na polskim cmentarzu w Chmielniku spoczywają prochy polskiego poety i pisarza Adolfa Mostowskiego.

Czerwiec 2016 r. Sprawozdanie przygotował przez Aleksander Płachotniuk.

Польське кладовище у Хмільнику

Кладовище розміщене від центру міста в північну сторону за 1,5 км від костелу в центрі мікрорайону з інтенсивним автомобільним і пішохідним рухом навколо. Тому з трьох сторін кладовища асфальтова і шосейна дорога (див. схему). Кладовище умовно поділено на дві великі половинки: католицьке і православне. Лише з північної сторони на ознаки цього поділу вказує залишки рову і валу. Більшість території кладовища в густих заростях, які переважно переходять у важко прохідні і непрохідні з колючками. Лише з боку центральної проїжджої вулиці, де центральні ворота і меморіальний комплекс радянським солдатам, саме зі сторони православної частини кладовища розчищено і впорядковано краще. Характерною особливістю кладовища є незначна частина відкритого простору від густих чагарників і «острови» вільні від непрохідних хащів. Зі слів настоятеля костелу о. Ярослава Рудого (моб. 067 208 11 60) і місцевого активіста польської громади п. Гальчевського Василя Володимировича (моб.067 262 30 93) кладовище вже кілька разів офіційно закривалось. Але сучасні поховання продовжуються і автор звіту став свідком захоронення у католицькому секторі зі сторони де є  менше чагарникових заростів і де в’їзд (див. схему) без об- лаштованих воріт, а тільки прохід без огорожи.
У найбільш густих і високих чагарниках у католицькому секторі кладовища збериглися стіни католицької каплички з глибокими 3-ма підземними отворами в підземну гробницю. Кілька таких отворів є навколо руїн каплички . Особливо масивними формами виділяються надгробні плити наверху масивного кургану ( одна плита синьоватого мармуру з конусоподібним верхом). В основі кургану просторий отвір в муровану підземну частину. Від кургану метрів 30-40 в південному напрямку в густих заростях 4 мармурові масивні в кілька тон кожна надгробні плит, з яких одна надписом догори на польській мові «Графу Вітовському, видатному поету і письменнику» (див. схему).

Звіт склав Ігор Плахотнюк, червень 2016 р.