Mołczany
Opis polskiego cmentarza w Mołczanach

Wieś Mołczany – to ośrodek duchowego, kulturalnego i społecznego życia okolicznej wspólnoty polskiej. Znajduje się w odległości 25 km w kierunku zachodnim od stacji kolejowej Żmerynka, 7 km od trasy, prowadzącej do Szarogrodu.
Żeby odnaleźć cmentarz po przejechaniu przez Kamionogórkę trzeba skrecić od razu w prawo. Cały ten 7-kilometrowy odcinek drogi, łączący wieś z trasą, jest złej jakości, lecz o twardej nawierzchni. W centrum wsi zachował się czynny do dziś kościół rzymsko-katolicki, wybudowany na przełomie XVIII-XIX wieku. Wewnątrz świątyni przetrwały w dobrym stanie płyty nagrobne wpływowych rodzin szlacheckich XVIII wieku, mianowicie: generała-majora wojsk polskich Antoniego Romualda Trzecieskiego, fundatora kościoła, pochowanego w krypcie w 1804 roku; jego żony Marii Trzecieskiej z Gadomskich, pochowanej tuż obok w 1817 roku; Ksawery z Trzecieskich Brzozowskiej, małżonki Karola Brzozowskiego. Na dziedzińcu kościelnym znajduje się również kilka grobów z pięknymi rzeźbami nagrobnymi na nich.
Cmentarz katolicki jest położony 2 km na zachód od kościoła. Prowadzi do niego droga o kiepskiej nawierzchni. Cmentarz od strony drogi jest ogrodzony wapiennym murem o wysokości 1 m. Od pozostałych trzech stron granic cmentarza już się nie da odtworzyć (patrz schemat).
W sposób szczególny zwraca na siebie pomnik nagrobny o wysokości 5 m w postaci rzeźby, wyobrażającej skorbotną matkę. Wszystkie epitafia na tym pomniku są wykonane w języku francuskim. Do krypty prowadzi otwarty otwór. W północnej części cmentarza zachowane są pozostałości obmurowanego głębokiego dołu, które mogą świadczyć o tym, że była to krypta jednego z grobowców rodzinnych (patrz schemat i zdjęcie).
Opiekę nad cmentarzem sprawuje pani Antonina Bukatina z d. Dobrzańska (tel. kom. 068 675 28 19. Proboszcz kośćioła ks. Piotr Kuczer (tel. kom. 068 760 62 80).

Maj, 2016 r. Sprawozdanie przygotował Płahotniuk I. P., tłumaczenie tekstu Walery FranczukС. Мовчани Жмеринського району Вінницької області: католицьке кладовище

Село Мовчани, центр польського духовного, громадського, суспільного життя навколишньої округи знаходиться за 25 км. від станції Жмеринка в західному напрямку. За 7км. від дороги на Шаргород, поворот праворуч відразу за Камяногіркою – ці 7 км. до села Мовчани дуже поганої дороги, але з твердим покриттям.
 В центрі села зберігся в хорошому стані нині діючий костел на основі римо-католицького монастиря 18 ст. Тут, всередині будівлі, в хорошому стані збереглися надгробні плити над похованнями впливових шляхетних родин 18 ст., а саме: генерал-майора польських королівських військ Антоні Рамуальда з Тж(ш)ечевських – 1804р. поховання; родини Пшитецьких (ротмістра польських королівських військ); фундаторки цього монастиря Марії Тшечевської з Гадомських 1817р. поховання;  дружини Кароля Бжозовського Хавели Бжозовської. У дворі монастиря також кілька поховань з чудовими надгробними скульптурами.
 Католицьке кладовище знаходиться в 2км. від монастиря в західному напрямку. Дорога погана, але висипана сумішю кам’яного буту подрібленого.
 Кладовище від дороги відокремлює мур висотою 1 метр з вапняка, з інших  3 сторін межу кладовища встановити вже неможливо ( див. схему).
Особливу увагу заслуговує 5 метровий нагробний памятник з скульптурою скорбящої матері – всі надписи виконані на французькій мові. Є відкритий отвір в підземну гробницю. Також у північній частині кладовища залишки глибокого котловану з мурованими стінами – очевидно, що фамільний родовий склеп (див. схему і фото).
Упорядник за кладовищем п. Антоніна Букатіна ( з дому Добжанських) моб. 068 67 52 819. Настоятель костелу о. Кучер Петро моб. 068 760 62 80.  

20.05.16. звіт склав Плахотнюк І.П.