Kalinowka
Stary cmentarz w Kalinówce (obw. winnicki) nie zachował się. Na nowym cmentarzu są mogiły z imionami i nazwiskami nawiązującymi do polskich korzeni zmarłych