Filtr:
Nazwisko:   |   Imię:   |   Data urodzin:   |   Data śmierci:   |   Cmentarz:      Wyszukiwanie dowolnego hasła:   |  
Nazwisko Imię Data urodzin Data śmierci Cmentarz
ADAMOWICZ DOMINIKA 1826 01.02.1906 Chmielnicki
BUKOWIŃSKA JADWIGA 06.04.1885 17.09.1919 Chmielnicki
BUZELA JAN 1832 12.07.1911 Chmielnicki
CZARNIECKA KAROLINA 1873 14.06.1949 Chmielnicki
CZARNIECKI ADOLF 1912 24.10.1947 Chmielnicki
DEMECKA ANNA 1870 28.10.1940 Chmielnicki
DEMECKI ANTONI 1874 01.11.1906 Chmielnicki
DEMECKI IGNACY 1924 21.09.1952 Chmielnicki
DEMECKI JÓZEF 1859 17.04.1905 Chmielnicki
DOMAŃSKA APOLONIA 1884 1961 Chmielnicki
DUMAŃSKI BŁAŻEJ Chmielnicki
EDWARDS VICTOR LAWRENCE 1880 21.08.1917 Chmielnicki
GILEWICZ HELENA 1866 03.12.1893 Chmielnicki
GILEWICZ WŁADYSŁAWA 1832 21.10.1909 Chmielnicki
GÓRNICKI ANTONI ??.08.1900 11.07.1958 Chmielnicki
HUBICKA ANNA 1895 03.12.1943 Chmielnicki
HUBICKI MIKOŁAJ 1887 03.12.1943 Chmielnicki
JANKIEWICZ MICHAŁ 1807 29.06.1881 Chmielnicki
KLATTE RYSZARD 1893 25.01.1909 Chmielnicki
KLATTE SALOMEA 1839 20.09.1911 Chmielnicki
KOBEC ANNA 1840 22.11.1918 Chmielnicki
KOBEC LEON 19.02.1833 04.02.1912 Chmielnicki
KOWALSKA DOMICELA 1882 1959 Chmielnicki
KOZINA STANISŁAW 1895 17.07.1961 Chmielnicki
MAJHAJEWSKI LEON 04.06.1903 20.08.1911 Chmielnicki
MARCOŃ EWELINA 1879 19.11.1958 Chmielnicki
MARCZEWSKI JAN 1858 1941 Chmielnicki
MARYSZEW CZESŁAW Chmielnicki
MARYSZEW WALENTY Chmielnicki
MARYSZEWA LUDMIŁA Chmielnicki
MARYSZEWA MARIA 1918 1949 Chmielnicki
MIERZWIŃSKA JANINA 1897 10.02.1910 Chmielnicki
Mogiła Nr. 01 Chmielnicki
Mogiła Nr. 02 Chmielnicki
Mogiła Nr. 03 1910 Chmielnicki
Mogiła Nr. 04 Chmielnicki
Mogiła Nr. 05 Chmielnicki
Mogiła Nr. 06 Chmielnicki
Mogiła Nr. 07 Chmielnicki
Mogiła Nr. 08 Chmielnicki
Mogiła Nr. 09 Chmielnicki
Mogiła Nr. 10 Chmielnicki
Mogiła Nr. 11 Chmielnicki
Mogiła Nr. 12 Chmielnicki
Mogiła Nr. 13 Chmielnicki
Mogiła Nr. 14 Chmielnicki
Mogiła Nr. 15 Chmielnicki
Mogiła Nr. 16 Chmielnicki
MROZOWSKA MARIA 1871 17.07.1956 Chmielnicki
M[...]SZEWSKI ANTONI 1838 31.03.1904 Chmielnicki
OLANINOWA KATARZYNA 1893 1930 Chmielnicki
ROMISZEWSKI PROSPER 1854 28.09.1915 Chmielnicki
ŚCIBÓR JAN 1841 24.09.1910 Chmielnicki
SENDEL TADEUSZ 12.06.1921 12.11.1948 Chmielnicki
SIDOROWICZ KSAWERY 1860 06.01.1916 Chmielnicki
SIKORA APOLONIA 1886 15.01.1906 Chmielnicki
SIKORA MIKOŁAJ 06.12.1862 ??.03.1921 Chmielnicki
SMOLIŃSKI EDMUND 1896 18.05.1926 Chmielnicki
SZELĄŻEK BRONISŁAWA 1901 04.05.1937 Chmielnicki
SZELĄŻEK WOJCIECH 1893 15.??.1901 Chmielnicki
SZEWCZUK ANNA 1878 1950 Chmielnicki
SZEWCZUK IGNACY Chmielnicki
WESELSKA ANIELA 1880 1952 Chmielnicki
WOLAŃSKI KAJETAN 1869 1927 Chmielnicki
ZAJĄC ALBIN Chmielnicki
ZAJĄC JAN Chmielnicki
ZAJĄC MARIA Chmielnicki
ZEMAN LUDMIŁA 1890 01.11.1907 Chmielnicki
ŻÓŁKIEWSKI JAN 1853 22.11.1905 Chmielnicki
ŻÓŁKIEWSKI MIKOŁAJ 1844 13.07.1916 Chmielnicki
ŻUKOWSKA ANNA 1854 11.12.1913 Chmielnicki
ŻUKOWSKI MICHAŁ 1879 23.05.1915 Chmielnicki
ŻUKOWSKI MICHAŁ 1852 01.10.1910 Chmielnicki
ŁYSIAK JULIA 1888 24.05.1964 Chmielnicki
Razem: 74