Mogiły

KUNDZICZ-DASZKIEWICZ
LUDWIK
1867
20.08.1908
#21 Żytomierz
Kundzicz-Daszkiewicz Ludwik
Кунджіч-Дащкєвіч Кундзич-Дашкевич Кунджич-Дашкевич Людвік Людвик Людовик
S. P.
Ludwik
KUNDZICZ-DASZKIEWICZ
przeżywszy lat 41
20 Sierpnia 1908 r.
[...] Panie niech [...]
[...] zbawieniem