Mogiły

JANOWSKI
EDWARD
1832
10.01.1907
#21 Żytomierz
Janowski Edward
Яновскі Яновський Яновский Едвард Едуард Єдвард Єдуард
D. O. M.
S. P.
Edward
JANOWSKI
żył lat 75
um. d. 10 Stycznia 1907 r.

S. p. Zofija z Doncowych
JANOWSKA
um. d. 30 Grudnia 1906 r.