Mogiły

BONIUSZKO
BOLESŁAW
1833
04.10.1902
#21 Żytomierz
Boniuszko Bolesław
Бонюшко Болеслав
D. O. M.
BOLESŁAW
BONIUSZKO
LEKARZ
Żył lat 69
um. d. 4 Paździer. 1902 r.
Pokój duszy Jego.