Mogiły

GROMADECKA
HELENA
1887
06.04.1904
#21 Żytomierz
Gromadecka Helena
Ґромадецка Громадецька Громадецкая Хелєна Гелена Олена Елена
S. P. Tu spoczywają zwłoki
HELENY GROMADECKIEJ
Żyła lat 17
zmarła 6 Kwietnia 1904 r.
Prosi o westchnienie do Boga
Kochana Hela
Żegnamy wszyscy Ciebie
Twój obraz przeciął grub
Szczęśliwszą jesteś w niebie,
U Stworzyciela stóp
Najukochańszej córce i
siostrze