Mogiły

CHMIELEWSKI
LUDAN
29.07.1899
12.02.1903
#21 Żytomierz
Chmielewski Luduś
Хмєлєвскі Людушь Хмелевський Лудан Хмелевский Лудан
LUDUŚ
CHMIELEWSKI
ur. 29 VII 1898 r. um. 12 II 1903 r.
Aniołku
módl się za nami.