Mogiły

MIANOWSKA
PELAGIA
23.11.1898
#21 Żytomierz
Mianowska Pelagia
Мяновска М‘яновська Мяновська Мяновская Пелагія Пелагия
D. O. M.
Tu spoczywają zwłoki
S. P. Pelagii
MIANOWSKIEJ
23 Listopada 1898 r.
Wieczny odpoczynek
racz jej dac panie