Mogiły

DROZDOWSKA
ZOFIA
11.04.1899
#21 Żytomierz
Drozdowska Zofja
S. P.

Zofja
DROZDOWSKA
umarła 11 Kwiet.
1899 r.