Mogiły

LASKOWIECKA
MARIA
1834
02.03.1904
#21 Żytomierz
Laskowiecka Marya
Лясковєцка Лясковецька Лясковецкая Марія Мария
S. P.
Marya
LASKOWIECKA
Żyła lat 70
Umarła 2 Marca 1904 r.
Wieczny odpoczynek
racz jej dać Panie.