Mogiły

ANDZELEWICZ
TEOFIL
14.11.1832
08.10.1906
#21 Żytomierz
Andzelewicz Teofil
Андзелевіч Андзелевич Анзелевич Теофіль Теофіл Феофил
ŻYŁ WIARĄ, SZEDŁ W ŻYCIU DROGĄ CNOTY I DOBRYCH UCZYNKÓW
Ś. P.
Dor TEOFIL ANDZELEWICZ
ur. 14 Listopada 1832 r.
Zakonczył życie 8 Pazdziernika 1906 r.
Wdzięczni żona i synowie tę
pamiątkę stawią