Mogiły

KRZECZKOWSKI
PAWLIN
20.11.1888
#21 Żytomierz
Krzeczowski Pawlin
Кшечковскі Павлін Кржечковський Кржечковский Павлин Паулін Паулин
PAWLIN I ZUZANNA
z KALITOWICZÓW
KRZECZKOWSCY
20 Listop. 1888 r.
1 Stycz. 1889 r.