Mogiły

CINIEWSKA
HELENA
1905
1923
#3 Brahiłów
HELENA CINIEWSKA 
ХЕЛЕНА ЦІНЕВСЬКА ЦІНЄВСЬКА 
TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI HELENY CINIEWSKIEJ URODZONA W 1905 r. UMARŁA W 1923 r.