Mogiły

MIANOWSKA
KRYSTYNA
1820
20.01.1893
#21 Żytomierz
Krystyna z Dambrowskich Mianowska
М‘яновска з Домбровскіх М‘яновська Домбровська Мяновская Домбровская Кристина Христина Кристина
Krystyna z Dambrowskich
MIANOWSKA
żyła lat 73
20 Stycznia 1893 r.

Julja z Mianowskich
BONIAKIEWICZ
żyła lat 57
6 Listopada 1904 r.
Wieczny odpoczynek...