Mogiły

BONIAKIEWICZ
JULIA
1847
06.11.1904
#21 Żytomierz
Boniakiewicz z Mianowskich Julja
Бонякєвіч з М‘яновскіх Бонякевич М‘яновська Мяновская Юлія Юлия

Krystyna z Dambrowskich
MIANOWSKA
żyła lat 73
20 Stycznia 1893 r.

Julja z Mianowskich
BONIAKIEWICZ
żyła lat 57
6 Listopada 1904 r.
Wieczny odpoczynek...