Mogiły

GRUSZECKI
LEONARD
1832
06.02.1883
#21 Żytomierz
Gruszecki Leonard
Ґрушецкі Грушецький Грушецкий Лєонард Леонард
Tu spoczywają
zwłoki S. P.
LEONARDA
GRUSZEC-
KIEGO
Żył lat 51
umarł dnia
6 Lutego
1883 r.
Drogi cieniu
najlepszego męża
i Ojca.
Pokój twej duszy