Mogiły

ILIŃSKA
STANISŁAWA
1896
31.03.1898
#21 Żytomierz
Ilińska Stasia
Іліньска Ілінська Илинская Ильинская Стася Станіслава Станислава

D. O. M.
Jadwiga z Paczewskich
ILIŃSKA
Żyła lat 63
Um. 5 Wrześ. 1895 r.
Prosi o Anioł Pański
Anna z Krukowskich
ILIŃSKA
Żyła lat 34 um. 16 Mar. 1897 r.
Prosi o Pozdrow. Anielskie
WANDZIA ILIŃSKA
um. 24 Wrześ. 1895 r. mając lat 5
STASIA ILIŃSKA
Żyła 1 1/2 roku um. 31 Mar. 1898 r.