Mogiły

DĄBROWSKI
JORDAN
1854
01.07.1913
#21 Żytomierz
Dąbrowski Jordan
Домбровскі Домбровський Домбровский Йордан Иордан
Ś. P.
Ks. Kanonik Jordan
DĄBROWSKI
Magister sw. Teologii
zasnął w Panu 1 Lipca 1913 r.
żył 59 w kapłaństwie 35 l.
                     "Rękę swą otworzył ubogiemu
a dłonie swe ściągnął ku niedostatecznemu
                     "Byłem okiem ślepiemu
a nogą chromemu ojcem byłem ubogich"