Mogiły

LACHOWICZ
MIECZYSŁAW
#21 Żytomierz
Lachowicz Mieczysław
Ляховіч Ляхович Мєчислав Мечислав
D. O. M.
Ś. P.
Bolesław
LACHOWICZ
ur. 1847 r.
zm. 1867 r.

Marya
LACHOWICZ

Mieczysław
LACHOWICZ

Antoni
LACHOWICZ
ur. w 1852 r.
zm. w Brześciu
1880 r.