Mogiły

LISSOWSKI
WINCENTY
1813
20.10.1837
#21 Żytomierz
Lissowski Wincenty
Ліссовскі Ліссовський Лісовський Лиссовский Лисовский Вінцентій Викентий

D.O.M.
Wincentego Lissowskiego
WIEK JEGO ZYCIA LAT 24 UMARŁ DNIA
20 PAZDIERNIKA 1837 ROKU ZOSTAWIŁ
RODZICOW I BRACI SMUTNYCH W TEM
MIEISCU POCHOWANY NIECH TOBIE
SWICI MOI SYNU DROGI TEN
KAMIEN UBOGY