Mogiły

GILEWICZ
CELESTYN
1823
29.01.1893
#21 Żytomierz
Gilewicz Celestyn
Ґілєвіч Гілевич Гилевич Целестин
D. O. M.
S. P.
CELESTYN GILEWICZ
Żył lat 70
Zmarł 29 Stycznia 1893 roku

Obrawszy dewizą zycia swego
słowa Zbawiciela "kochaj bliz-
niego jak siebie samego."
pozostałes jej wiernym aż
do grobu. Niechże będzie
cześć mężu i ojcze, najszlachet-
niejszy człowieku.