Mogiły

LISICKI
FAUSTYN
29.03.1903
23.03.1972
#21 Żytomierz
Lisicki Faustyn
Лішіцкі Лісіцький Лисицький Лисицкий Фаустин
W Tobie o Panie
złożyłem nadzieję.
nie będę zawstydzon na wieki
                             Hym. Amb.

Ś. P.
ks. kanonik Faustyn
Lisicki
Proboszcz w Żytomierzu
ur. 29 III 1903 r.
zasnął w Panu
23 III 1972 r.