Mogiły

CHAMIEC
PELAGIA
1822
1900
#21 Żytomierz
Chamcowa z Saryuszów Zaleskich Pelagia
Хамцова з Саріушув Залєскіх Хамцова Хамєц Саріуш Залеська Хамец Сариуш Залеская Пелагія Пелагия
D. O. M.
Tu spoczywają
Matka córka i prawnuk
ś. p.
Marya z Hołowińskich
Saryuszowa Zaleska
1800-1886.
Zdrowaś Marya.

ś. p.
Pelagia z Saryuszów
Zaleskich
CHAMCOWA
1822-1900
Zdrowaś Marya
Cześć Twej pamięci
Matko Najdroższa.