Mogiły

ARATOWSKA
JÓZEFA
1803
31.12.1893
#21 Żytomierz
Aratowska z Sawickich Józefa
Аратовска з Савіцкіх Аратовська Савицька Аратовская Савицкая Юзефа
D. O. M.
Tu spoczywaią
zwłoki S: P:
Franciszka Sawic
kiego Zył lat 58
umarł d: 29 Czerw:
1864 Roku.

i S: P:
Józefy z Sawickich
ARATOWSKIEJ
Żyła lat 90
zmarła 31 Gr: 1893 r.