Mogiły

JAKUBOWSKI
TYTUS
05.05.1898
#21 Żytomierz
Jakubowsky Tytus syn Antoniego
Якубовскі Титус Якубовський Якубовский Тит Антонович
S. P.
Tytus syn Antoniego
JAKUBOWSKY
d: 5 Maja 1898 r.
Mudlmy sie ....