Mogiły

KLEPACKA
ELŻBIETA
1854
#21 Żytomierz
Klepacka Elżbieta
Клєпацка Клепацька Клепацкая Ельжбєта Єлизавета Елизавета
JGNACY
KLEPACKI
Umarł 1863 roku
i Żona Jego
ELŻBIETA
Umarła w roku 1854
Wieczny pokój Jm