Mogiły

KRZYMOWSKA
APOLONIJA
1830
1878
#3 Brahiłów
KRZYMOWSKA APOLONIJA
АПОЛОНІЯ КШИМОВСЬКА Apolonia
D.O.M Tu spoczywają zwłoki ś. p. Małżonków Krzymowskich Apolonija żyła lat 48 +1878 r. Piotr żył lat 63 +1880 r.