Mogiły

JASIŃSKI
DIONIZY
1887
1931
#21 Żytomierz
Jasiński Deonizy
Яшіньскі Ясинський Ясинский Діонізи Діонісій Дионисий Денис
Ś. † P.

Tu spoczywają zwłoki
najdroższej i najlep-
szej z matek
Maryi
JASIŃSKIEJ
Żyła lat 77
Zm. 16. I. 1961 r.
Stroskana córka tę
pamiątkę zostawia

Deonizy
Jasiński
1887-1934 r.
Wieczny odpoczynek
racz mu dać
Panie