Mogiły

KRZYMOWSKI
PIOTR
1817
24.08.1880
#3 Brahiłów
KRZYMOWSKI PIOTR
КШИМОВСЬКИЙ ПЙОТР ПЬОТР ПЕТРО
D.O.M Tu spoczywają zwłoki ś. p. Małżonków Krzymowskich Apolonija żyła lat 48 +1878 r. Piotr żył lat 63 +1880 r.