Mogiły

DASZKIEWICZ KUNDZICZ
LEON
26.06.1900
26.09.1901
#21 Żytomierz
Daszkiewicz Kundzicz Leoś
Дашкєвіч Кунджіч Дашкевич Кундзич Леось Леон Леонід Леонид
S. P.
Leoś
DASZKIEWICZ
KUNDZICZ
ur. 26 Czer. 1900 r.
um. 26 Wrze. 1901 r.
w Żytomierzu.
Westchnij do Boga
za nami Aniołku
najdroższy.