Mogiły

KANIESKA
ROZALIJA
#3 Brahiłów
KANIESKA ROZALIJA
РОЗАЛІЯ КАНЄСКА КАНЄВСКА КАНЄВСЬКА РОЗА
TU SPOCZYWA. SP. ROZALIJA KANIESKA. ZYŁA l. 110