Mogiły

DROGOSZEWSKI
TADEUSZ
29.09.1910
#21 Żytomierz
Drogoszewski Tadeusz
Дроґошевскі Дрогошевський Дрогошевский Тадеуш Тадей Фадей

S. † P.
Tadeusz
DROGOSZEWSKI
ucz. II klasy gimnazjum
um. dnia 29 Września 1910 r.

Kazimierz
DROGOSZEWSKI
żył lat 9
um. dnia 28 Listopada 1914 r.
Boże bądź wola Twoja

Dom.
S. † P.
Antonina z Bukowskich
DROGOSZEWSKA
Żyła lat 70 zasnęła w Panu
dn. 9 Października 1913 r.
Pokoj duszy twej Droga Matko.