Mogiły

DROGOSZEWSKI
KAZIMIERZ
1905
28.11.1914
#21 Żytomierz
Drogoszewski Kazimierz
Дроґошевскі Дрогошевський Дрогошевский Кажімєж Казимір Казимир

S. † P.
Tadeusz
DROGOSZEWSKI
ucz. II klasy gimnazjum
um. dnia 29 Września 1910 r.

Kazimierz
DROGOSZEWSKI
żył lat 9
um. dnia 28 Listopada 1914 r.
Boże bądź wola Twoja

Dom.
S. † P.
Antonina z Bukowskich
DROGOSZEWSKA
Żyła lat 70 zasnęła w Panu
dn. 9 Października 1913 r.
Pokoj duszy twej Droga Matko.