Mogiły

KRÓLIKOWSKA
JULIA
1784
18.08.1874
#21 Żytomierz
Królikowska Julija
Круліковска Круликовська Круликівська Круликовская Юлія Юлия
Tu spoczeie w Bogu najdroższa
Babunia i Prababunia nasza
JULIJA KRÓLIKOWSKA
18 Sierpnia 1874 roku.
Żyła lat 90.