Mogiły

DWORZAŃSKA
URSZULA
1833
13.09.1903
#21 Żytomierz
Dworzańska z Tyszkiewiczów Urszula
Двожаньска з Тишкєвічув Дворжанська Двожанська Дворжанская Тишкевич Уршуля Урсула

[...]
[...]
[...]
[...]
S. P.
Urszula z Tyszkiewiczów
DWORZAŃSKA
żyła lat 70
um. 13 wrześ. 1903 r.
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]