Mogiły

LUBICZ-ŁOZIŃSKI
ZENON
1818
10.07.1913
#21 Żytomierz
Lubicz-Łoziński Zenon
Любіч-Ложіньскі Любич Лозинський Лозинский Зенон
S. P.
Zenon
LUBICZ-ŁOZIŃSKI
b. Marszałek z wyborów
powiatu Zwiahel g. Wołyn.
ur. w 1818 r.
zm. w Panu d. 10 Lip.
[...] 1913 r.