Mogiły

MATYJEWICZ-MACIEJEWICZ
BRONISŁAW
01.05.1911
#21 Żytomierz
Matyjewicz-Maciejewicz Bronisław
Матиєвіч-Мачєєвіч Матиєвич-Мацеевич Матиевич-Мацеевич Броніслав Бронислав
S. P.

Bracia
Bronisław i Stanisław
Matyjewicz-
Maciejewicz
zginęli I. V. 1911 r.
w Sewastopolu

Bronisław pierwszy Polak
który zginął śmiercią lotnika.