Mogiły

KUCZEWSKA
STANISŁAWA
17.09.1893
22.10.1897
#21 Żytomierz
Kuczewska Stasia
Кучевска Кучевська Кучевская Сташя Стася Станіслава Станислава
Ś. P.
Stasia
KUCZEWSKA
Ur. 17 Września
1893 r.
Um. 22 Paźd. 1897 r.
Módl się za nami
kochana córko i siostro