Mogiły

BUDZINSKI
IGNACY
1819
29.11.1870
#3 Brahiłów
IGNACY BUDZINSKI
Budziński Будзінський Ігнацій
TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI S.P. IGNACEGO BUDZINSKIEGO ŻYŁ LAT 51 umarł d. 29 Listo. 1870