Mogiły

KUNICKA
ANNA
1875
24.01.1897
#21 Żytomierz
Kunicka Anna
Куніцка Куницька Куницкая Анна Ганна
S. P.
ANNA KUNICKA
zgasła w 22 r. życia 1897 r. 24 Stycz.
Kochała gorąco Boga i Kraj, była
chlubą rodziców, którym została
tęsknota i żal niewypowiedziany.

Życie to praca nie czas [...]
[...] liczy się zapłatą.