Mogiły

FIEDOROWICZ
JUSTYNA
1829
15.03.1899
#21 Żytomierz
Fiedorowiczówna Justyna
Ф‘єдоровічувна Федоровичівна Федорович Юстина
Ś. P.
JUSTYNA
FIEDOROWICZÓWNA
Żyła lat 70
zmarła 15 MArca 1899 r.
Prosi o Anioł Pański.